Търсене
Начало » Обяви » Конкурси
20 септември 2016

Обявления на община Варна във връзка с изпълнението на проект ПРОЕКТ „Общностен център за деца и семейства - Варна” ДОГОВОР № BG05М9ОР001-2.004-0052-С01 - 20.09.2016 г.

Търсене в тази секция

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.