Търсене
Начало » Програми и проекти » Програми

Актуализирана програма за управление на отпадъците на Община Варна, 2015 г. – 2020 г.