Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Община Варна съобщава че е издадена Заповед №РД-16-7706-249/08.12.2016г., на Областния управител, за одобряване задание за проектиране на ПУП - ПП и разрешава изработването на проект на ПУП - ПП за обект: „Външно електрозахранване на с. Кичево, община Аксаково - 29.12.2016 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.