Търсене
Начало » Новини
29 декември 2016

Съобщение във връзка със създаването на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към Община Варна

Във връзка със създаването на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към Община Варна, който ще подпомага Кмета на общината при провеждане на общинската политика за младежта съгласно чл.15, ал.6 от Закона за младежта, е изготвен Проект на Правилник за организацията и дейността му. Документът е съгласуван с дирекция „Правно и нормативно обслужване” при Община Варна и е публикуван на сайта на Община Варна – www.varna.bg, в рубриката „Проектодокументи” за публично обсъждане, след което ще бъде предложен за гласуване от Общинския съвет.

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.