Търсене
Начало » Програми и проекти » Стратегии

Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Варна 2016 г. – 2020 г.