Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
09 януари 2017

Обяви на дирекция "ОСИСД" за въвеждане във владение и издаване на протокол, СО “Боровец-юг“, землище кв.Галата и СО “Прибой“, землище кв.Галата- 09.01.2017 г.

 ОБЯВА

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Пенка Добрева, Иванка Жекова, Василка Петрова, Борислав Дунов, Костадинов Петров, Желка Вълканова, Светла Христова, Людмила Добрева и всички заинтересовани лица, че във връзка с задълженията на Община Варна по прилагане на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и постъпило заявление рег.№ АУ 110296 ВН/ 12.12.2016год. за въвеждане във  владение и издаване на протокол за НПИ №4009, к.р. 403 по ПНИ на СО “Боровец-юг“, з-ще кв.Галата, Община Варна /имоти №538 и №539 по КП на ползвателите/ на 11.01.2017год. от 10.15 часа на място ще се извърши въвод във владение на наследниците на Стоян Демиров, като се връчи протокол.

ОБЯВА

         Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Цанка Шопова, Мария Петкова, Василка Петрова, Борислав Дунов, Костадинов Петров, Желка Вълканова, Светла Христова, Людмила Добрева и всички заинтересовани лица, че във връзка с задълженията на Община Варна по прилагане на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и постъпило заявление рег.№ АУ 110290 ВН/ 12.12.2016год. за въвеждане във  владение и издаване на протокол за НПИ №4482, к.р. 403 по изменения ПНИ на СО “Боровец-юг“, з-ще кв.Галата, Община Варна /имоти №524 и №525 по КП на ползвателите/ на 11.01.2017год. от 10.00 часа на място ще се извърши въвод във владение на наследниците на Стоян Демиров, като се връчи протокол.

ОБЯВА

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Василка Петрова, Борислав Дунов, Костадинов Петров, Желка Вълканова, Светла Христова, Людмила Добрева и всички заинтересовани лица, че във връзка с задълженията на Община Варна по прилагане на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и постъпило заявление рег.№ АУ 110299 ВН/ 12.12.2016год. за въвеждане във  владение и издаване на протокол за НПИ №1638 по ПНИ на СО “Прибой“, з-ще кв.Галата, Община Варна на 11.01.2017год. от 10.45 часа на място ще се извърши въвод във владение на наследниците на Стоян Демиров, като се връчи протокол.

Проектодокументи
Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.