Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
10 януари 2017

Обяви на дирекция "ОСИСД" във връзка с започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 4516 и ПИ 4522 по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” - 10.01.2017 г.

1.Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

Ружана Тодорова, Кирил Кирилов, Лена Тодорова, Катя Байчева, Никола Николов, Христо Христов, Нелка Янчева, Пламен Панайотов, Дарина Панайотова, Янко Киров, Киро Киров от гр. Варна,  Йорданка Петрова от гр. Белослав и всички заинтересовани лица, че:

Във връзка с започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 4516 по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” от Стоянка Кирова, като наследници на Киро Киров е необходимо в тридневен срок от получаване на настоящото уведомление, да се явите в Община Варна, ет.13, стая 1309 /лично или упълномощено от Вас лице/, за полагане на подпис, като носите документ за самоличност.

 

2.Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

Ружана Тодорова, Кирил Кирилов, Лена Тодорова, Катя Байчева, Никола Николов, Христо Христов, Нелка Янчева, Пламен Панайотов, Дарина Панайотова, Янко Киров, Киро Киров от гр. Варна,  Йорданка Петрова от гр. Белослав и всички заинтересовани лица, че:

Във връзка с започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 4522 по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” от Стоянка Кирова, като наследници на Киро Киров е необходимо в тридневен срок от получаване на настоящото уведомление, да се явите в Община Варна, ет.13, стая 1309 /лично или упълномощено от Вас лице/, за полагане на подпис, като носите документ за самоличност.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.