Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
11 януари 2017

Обяви на дирекция "ОСИСД" за издаване протокол за въвод във владение в НПИ №482, кр. 503 по плана на новообразуваните имоти на м. СО ”Балъм дере”, з-ще кв.“Вл.Варненчик“, Община Варна - 11.01.2017 г.

 О Б Я В А

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: наследниците на Иван Стоилов Тодоров, наследниците на Георги Димов Стойков и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ114970ВН/29.12.16г. от Митко Димов за издаване протокол за въвод във владение на наследниците на Иван Стоилов Тодоров в НПИ №482, кр. 503 по плана на новообразуваните имоти на м. СО ”Балъм дере”, з-ще кв.“Вл.Варненчик“, Община Варна, одобрен със заповед №РД-1-7706/444/22.12.2003г. на Областен управител на област с административен център–Варна, на 13.01.2017г. от 10,00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

 

Проектодокументи
Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.