Търсене
Начало » Новини
16 януари 2017

Започна кампанията за плащане на местни данъци и такси

От днес – 16-ти януари, може да се плащат данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху моторните превозни средства и патентен данък във Варна. Няма промяна в размера на налозите за граждани от миналата година. 

Плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства, е на две равни вноски: първа  -до 30.06.2017 г., а втора -  до 31.10.2017 г. До 30-ти април предплатилите за цялата година ползват 5% отстъпка. 

Патентният данък се заплаща на четири равни вноски, както следва: до 31.01.2017 г., до 30.04.2017 г., до 31.07.2017 г. и до 31.10.2017 г. Лицата, които до 31-ви януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

Туристическият данък се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Данъчно задължените лица подават в общината декларация по образец до 30-ти януари на всяка година за облагане с данък за предходната календарна година.

Задълженията към общинската хазна могат да се внасят в брой, чрез пощенски запис или по банков път.

Местата за плащане са: 

1.    На касите на дирекция „Местни данъци и такси” 

 - бул.”Сливница” № 191 /сградата на Изчислителен център/ - 09.00 ч.- 17.30 ч

 - бул.”Генерал Колев” № 92 /район „Приморски“/ - 09.00 ч.- 17.30 ч 

 - площад „Мусала” – „Информационен център“ - 09.00 ч.- 12.30 ч.  и 13.30 ч. - 17.00 ч.

2.    На касите  на „Информационно обслужване” АД клон Варна

 -  Маркет Варна ул. "Иван Срацимир" № 2 (Колхозен пазар) - 08.30 ч.-12.30ч.; 13.00 ч.-16.30 ч.

 -  Оборище ул. "Оборище" №13а (вход от бул. "Сливница") безкасово плащане - 08.00 ч.-16.30 ч.

 -  Чаталджа ул. "Печ" № 1 (пазар Чаталджа) - безкасово плащане - 08.00 ч.-16.30 ч.

 -  ВиК  ул. “Прилеп” 33 - 08.00 ч.-12.30 ч. 13.00 ч.-16.30 ч. 

 -  Офис „Веолия Енерджи Варна“, ул. “Ян Хуниади” 7 - 08.00 ч.-12.30 ч. 13.00 ч.-16.30 ч.

 -  Е регион ул. “Съборни” 15 (срещу Стоматология) - 08.00 ч.-12.30 ч. 13.00 ч.-16.30 ч.

 -  Аспарухово -Сграда Район Аспарухово - 08.00 ч.-12.30 ч. 13.00 ч.-16.00 ч.

 - Община Варна Бул. “8-ми приморски полк” 43 (Информационен център Община Варна) - 08.30 ч.-12.30 ч. 13.00 ч.-16.00 ч.

3.    Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна

  „Централна кооперативна банка“ АД-клон Варна

       IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00

       BIC:CECBBGSF

                                                                Код за вид плащане

       Патентен данък                                     44 14 00

       Данък върху недвижимите имоти               44 21 00

       Такса за битови отпадъци                        44 24 00 

       Данък върху превозните средства              44 23 00

       Туристически данък                                44 28 00      

4. В офисите на Изипей АД. 

5. По Интернет, чрез www.ePay.bg 

6. В офиси на ЦКБ АД – клон Варна

7. В офиси на банка Пиреос

8. В офиси на Банка ДСК

9. В клонове на Български пощи

10. "Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП" със следния линк https://inetdec.nra.bg/ 

11. През онлайн платформата на www.transcrd.bg за притежателите на кредитни карти транскарт

Информация за размера на задълженията, гражданите могат да получат на гише „Информация” в Дирекция Местни данъци”  бул. ”Сливница” No 191, на телефон 052/820-905 както и на следните интернет страници www.varna.bg, www.nap.bg, www.epay.bg.

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.