Търсене
Начало » Новини
23 януари 2017

Въвеждат електронен прием за първокласници във всички училища

Въвеждат електронен прием за първокласници във всички училища

 Започва въвеждането на електронен прием за първокласници във всички общински училища в морската столица. Това съобщи Лилия Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. Алгоритъмът е регламентиран в проект на Система от правила за електронен прием в първи клас, разработен съобразно указанията на Министерство на образованието, и съответстващ на новия Закона за предучилищното и училищното образование. Срокът за обществено обсъждане изтече, предстои проектът да бъде внесен за разглеждане в Общинския съвет, посочи още Христова.
Новата система е разработена така, че да гарантира равен достъп до образование за всички деца, на които предстои да бъдат в първи клас. Изготвен е единен график на дейностите по приема за всички училища, а крайният срок за кандидатстване за предстоящата учебна 2017/2018 година е 31-ви май. След този срок родителите ще могат да подават документи за прием при наличие на свободни места в училището, обясни Лилия Христова.  
Критерият за прием в първи клас е близост по настоящ адрес на родителите или най-краткото време за достигане на детето до училището. Наредбата за организация на дейностите в училищното образование гласи, че при голям брой кандидати за прием в първи клас, училищата прилагат и други критерии като: дете с трайни увреждания над 50 %; дете с двама починали родители; други деца от семейството, обучаващи се в училището; деца, завършили подготвителна група в избраното училище; близост до местоработата на един от родителите.
Системи за електронен прием вече съществуват в детските градини и ясли, както и в Центъра за подкрепа за личностно развитие към Общинския детски комплекс. Електронен прием за първокласници пилотно бе въведен и в пет варненски училища.  

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.