Търсене
Начало

Заповед № 0207/02.02.2017 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определяне местата за обявяване на избирателните списъци на територията на община Варна във връзка с провеждане на избори за Народни представители на 26.03.2017 г.