Търсене
Начало » Новини
13 февруари 2017

Провеждат консултации за съставите на СИК

На 15-ти февруари от 14:00 часа в зала „Варна“, в сградата на Община Варна, ще се проведат консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание, за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за народни представители на 26-ти март. При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: трите имена на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и телефон за връзка. Представя се още заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 24 януари 2017 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание, с което се удостоверяват пълномощията на лицата представляващи съответната партия или коалиция. Трябва да се носят още пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица така също и списък на резервни членове.

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.