Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Община Варна, дирекция „Превенции” обявява конкурс за разработване на проекти от неправителствени организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора - 14.02.2017 г.

На основание Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – Община Варна 

Община Варна, дирекция „Превенции” 

обявява конкурс 

за разработване на проекти от неправителствени организации,

за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора 

Условия за кандидатстване 

В програмата могат да кандидатстват всички организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ. Проектните предложения трябва да обхващат периода 1 април – 31 октомври 2017 г. и не трябва да надвишават сумата от 5 000 лв. Кандидатстващите организации подават проектите си в деловодството на община Варна до 7 март 2017 година. 

Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на дирекция „Превенции”, www.prevencii.com. Допълнителна информация на телефон 052/820 677

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.