Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обяви на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на с.о. „Телевизионна кула” - 15.02.2017 г.

1. Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

-  Божидар Наков и всички заинтересовани лица, че:

           По искане вх.№ АУ 038733 ВН/27.04.2016г. от Катеринка Демирева е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 301 по ПНИ на с.о. „Телевизионна кула” и на 22.02.2017г. от 10.30ч. ще се извърши въвод във владение. 

2. Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

-  Божидар Наков и всички заинтересовани лица, че:

           По искане вх.№ АУ 038735 ВН/27.04.2016г. от Костадин Костадинов е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 301 по ПНИ на с.о. „Телевизионна кула” и на 22.02.2017г. от 10.30ч. ще се извърши въвод във владение на място.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.