Търсене
Начало » Обяви » Конкурси

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност главен експерт „Издирване, актуване и деактуване на общинска собственост“ в дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при Община Варна - 17.03.2017 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.