Търсене
Начало » Новини
22 март 2017

Започва изграждането на канализация в СО „Ален мак“

 

Започва изграждането на канализация в СО „Ален мак“

Изграждането на канализационната мрежа в СО „Ален мак“ започва до дни. Инвестицията е част от втория етап на мащабния проект  за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в Златни пясъци, който е на обща стойност 37,1 млн. лв.  Той е по ОП „Околна среда“, като съфинансирането на Община Варна е 8,4 млн. лв.
Предвидено е изграждане на 4 главни гравитачни битови канализационни клона с обща дължина около 5 км, с 265 отклонения. Отпадъчните води от тях ще бъдат включени в действащи колектори, заустени в ПСОВ „Златни пясъци“. „Знаете, че в зоната около „Ален мак“ има регистрирани свлачищни процеси, които се задълбочават от септичните ями на сградите.  С изграждането на канализацията ще решим този проблем “, обясни кметът Иван Портних. На пресконференцията днес участваха  Христо Иванов – зам.-кмет, и Златка Танева, ръководител на проекта.
Кметът припомни, че този проект единствен бе фазиран от предния програмен период. „Благодаря на бившия министър на екологията Ивелина Василева, на всички ангажирани с проекта, че  успяхме да запазим средствата и да ги прехвърлим в настоящия програмен период“, допълни Иван Портних. Той каза още, че се работи активно и по проектирането на пречиствателната станция в Златни пясъци, защото без чисто море няма как да развива устойчив туризъм.  След реконструкцията и разширението, ПСОВ „Златни пясъци“ ще може да поема натоварване до 72 122 еквивалент жители. Ще бъде осигурено необходимото пречистване на отпадните води, включително отстраняването на общ азот и фосфор. След това те ще бъдат отвеждани чрез дълбоководното заустване, изградено през 2014 г., на 2200 м в морето.  Очаква се новата пречиствателна станция да е готова за сезон 2019.

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.