Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
05 април 2017

Съобщение на Дирекция "Образование и младежки дейности" във връзка с провеждането на работно информационно събитие по Проект„Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ - 05.04.2017 г.

На 06.04.2017 г. от 14.00 часа в Община Варна, бул. „Осми приморски полк” № 43, ет.2, Зала „Варна“ ще се проведе работна информационна среща по проект BG16RFOP001-1.002-0001 Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:№ от ИСУН - BG16RFOP001-1.002-0001-С01, №РД-02-37-305/19.12.2016 г., процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Варна“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Участници в събитието ще бъдат Екипа за управление на проекта и представители на образователните институции, които са включени като обекти в проекта.

Проектодокументи
Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.