Търсене
Начало » Новини
18 април 2017

Въвеждат електронен прием за първокласници във всички училища

 

Въвеждат електронен прием за първокласници във всички училища

Електронен прием за първокласници за учебната 2017/2018 година се въвежда във всички общински училища на територията на община Варна. Заявления ще се подават от 10ч. на 22-ри май до 17:30ч. на 31-ви май в електронната система, която предстои да бъде поместена на официалната страница на Община Варна и на електронните страници на училищата. Кандидатстването може да стане и на място в училището с помощта на технически сътрудник. Електронната система е разработена на базата на Системата от правила за електронен прием в първи клас с цел гарантиране на равен достъп до образование за всички деца, съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности“.
Всеки родител може да кандидатства за неопределен брой училища. Водещият критерий за прием е близостта на училището до настоящ адрес на родителите или най-краткото време за достигане на детето до училището. При голям брой кандидати съгласно Наредбата за организация на дейностите в училищното образование, се прилагат и допълнителни критерии: дете с трайни увреждания над 50%; дете с двама починали родители; други деца от семейството, обучаващи се в училището; деца, завършили подготвителна група, близост до местоработата на един от родителите. Всяко училище самостоятелно с решение на Педагогическия съвет определя тежестта по допълнителните критерии.
Досега електронен прием за първокласници имаше в пет училища - СУ “Н. Геров“, ОУ “П. Р. Славейков“ и СУ “Св. Климент Охридски“, СОУПЧЕ “Ал. С. Пушкин“, ОУ “А. Страшимиров“. Онлайн подаване на документи съществува и в детските градини и ясли и в Общинския детски комплекс.

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.