Търсене
08 юни 2017

Препис-извлечение на Решение №675-9 от Протокол №19/19.05.2017 г. на Общински съвет-Варна