Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение по ПНИ на с.о. „Траката” - 15.06.2017 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

- Тодорка Мънгова и Любомир Иванов, чрез  Даниела Койчева от гр. Варна и всички заинтересовани лица, че: 

По искане вх. № АУ 048225 ВН/01.06.2017г. на Община  Варна  от н-ци на Димитър Христов е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 6925 по ПНИ на с.о. „Траката” и на 30.06.2017г. от 15.00 ч. ще се извърши въвод във владение на място.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.