Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обяви на дирекция "ОСИСД" за издаване протокол за въвод във владение в НПИ № 3306 в С.О. м-ст „Ален мак“, землище Виница, община Варна - 12.07.2017 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция „ОСИСД“, при Община Варна обявява на: н-ци на Иван Димитров: Марийка Райнова, Николинка Иванова, Мария Иванова, Тихомир Иванов, Димитър Иванов, Керанка Димитрова, н-ци на Петър Кирязов: Маргарита Петрова, Христина Иванова и всички заинтересовани лица, че по заявление рег. № АУ 058710ВН/ 04.07.2017 г. от н-ците на Иван Георгиев Димитров, чрез пълномощник Красимира Петрова Кънчева, за издаване на протокол за въвод във владение в НПИ № 3306 в С.О. м-ст „Ален мак“, землище Виница, община Варна, одобрен със заповед №РД-1-7706-410/25.11.2003 г. на Областен управител на Област с административен център- гр. Варна, на 19.07.2017 г. от 10.00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.