Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
28 юли 2017

Обява на Дирекция ОСИСД за издадени заповеди на кмета на община Варна, за назначаване на комисии, за организиране на публични търгове с явно наддаване, за продажба на имоти частна общинска собственост - 28.07.2017 г.

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява, че са издадени следните заповеди:

- № 2319/27.07.2017г.,  № 2320/27.07.2017г. и № 2321/27.07.2017г. на кмета на община Варна, за назначаване на комисии, за организиране на публични търгове с явно наддаване, за продажба на имоти частна общинска собственост. 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.