Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Район "Одесос" публикува Заповед № 267/27.07.2017 г. на Главен архитект на Община Варна за изработване на проект за ПУП за изменение на ЧИЗРП и ПУП-ПЗ за УПИ XVII-276 в кв. 114 по плана на 7-ми м.р. на гр. Варна, ул. „Кавала" № 21 - 31.07.2017 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.