Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 1285 по ПНИ на с.о. „Сълзица” - 02.08.2017 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

- Желязка Вълкова-Демирева, Величко Вълков, Димитър Димитров, „ДОРА БГ ДИЗАИН“ ЕООД от гр. Варна и всички заинтересовани лица, че: 

По искане вх. № АУ 034257 ВН/20.04.2017г. на Община  Варна  от н-ци на „Братя Милчеви“ АД е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 1285 по ПНИ на с.о. „Сълзица” и на 10.08.2017г. от 09.30 ч. ще се извърши въвод във владение на място.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.