Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
07 август 2017

Заповед № 283/02.08.2017 г. на Главния архитект на Община Варна за разрешаване изработване на проект за ПУП за изменение на ПУП-ПРЗ за І-2 (ПИ № 10135.51.407), кв. 237 по плана на 12-ти м. р. на гр. Варна - 07.08.2017 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.