Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
30 август 2017

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че ще се извърши въвод във владение на в НПИ № 1020 в С.О. „Соук солар“/ „Сълзица“, землище гр.Варна, община Варна - 30.08.2017 г.

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция „ОСИСД“, при Община Варна обявява на: Васил Василев и всички заинтересовани лица, че по заявление рег. № АУ 071824ВН/ 10.08.2017 г. от Васил Василев, чрез пълномощник Крум Крумов, за издаване на протокол за въвод във владение в НПИ № 1020 в С.О. „Соук солар“/ „Сълзица“, землище гр.Варна, община Варна, одобрен със заповед №РД-11-7706-36/ 28.01.2011 г. на Областен управител на Област с административен център- гр. Варна, на 31.08.2017 г. от 10.00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.