Търсене
Начало » Новини
30 август 2017

Обявиха резултатите от конкурса за идеен проект за съвременна пластика

 

Обявиха резултатите от конкурса за идеен проект за съвременна пластика
 
Резултатите от конкурса на Община Варна за съвременна пластика в градска среда са готови. Представените проекти бяха разгледани и оценени от жури в състав: председател Антония Йовчева – директор на дирекция „Култура и духовно развитие“ към Община Варна, и членове - Виктор Бузев – гл. архитект на Община Варна, проф. Иван Славов и доц. Емил Бачийски – скулптори и преподаватели в Националната художествена академия – София;  Радослав Радев – скулптор, преподавател в училището за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски” – Варна; Леон Бабачев – скулптор и  директор на Художествена галерия „Станислав Доспевски” - Пазарджик; арх. Люляна Гайдарова; арх. Енчо Димов - член на експертните съвети - по устройство на територията /ЕСУТ/ и по естетизация на градската среда /ЕСЕГС/, и Димитър Димитров – дизайнер, художник, член на ЕСЕГС при Община Варна. За първи път конкурсът се провежда по Закона за обществените поръчки. Журито оцени проектите по критериите оригиналност на идеята, вписване в прилежащата градска среда и постигане на въздействащо обемно пространствено решение.
Пластиките са предвидени за пространствата в район „Вл. Варненчик“ – пред кметството; район „Младост“ – тревна площ между дом „Младост“ и бул. „Сливница“ в частта към светофара; район „Приморски“ – площта след сп. „Явор“, между бул.“Левски“ и бул.“8-ми Приморски полк“; район „Одесос“ – тревна площ от градинката на Севастопол, непосредствено до бул. „Сливница“, както и теренът между бул. „Сливница“ и ул. „Съборни“ - зад сградата на РИМ-Варна. Авторите, класирани на първо място на всяка от петте локации, ще бъдат наградени с парична награда в размер на 1 000 лв. След приключване на конкурса идейните проекти, излъчени за победители, ще бъдат възложени и реализирани в публичните градски пространства, съобщиха от дирекция „Култура и духовно развитие“.
 
Класирането е следното:
Район „Вл. Варненчик“
І място проект № 015231-1 на Георги Георгиев;
ІІ място проект № 913579-1 на Иван Иванов;
ІІІ място проект № 052731-1 на Альоша Кафеджийски.
 
Район „Младост“
І място - проект № 568329-2 на Веселин Костадинов;
ІІ място - проект № 052731-2 на Альоша Кафеджийски;
ІІІ място  - проект № 490022-2 на Киро Янев.
 
Район „Приморски“
І място - проект № 854456-3 на Венелин Иванов;
ІІ място - проект № 320170-3 на Пламен Аврамов;
ІІІ място - проект № 913579-3 на Иван Иванов.
 
Район „Одесос“ – тревна площ от градинката на Севастопол
І място - проект № 437815-4 – на Тодор Даскалов;
ІІ място - проект № 913579-4 на Иван Иванов;
ІІІ място  - проект № 083197-4 на Живко Дончев
 
Район „Одесос“ - тревна площ между бул. „Сливница“ и ул. „Съборни“:
І място проект № 369230-5 на Венцислав Марков;
ІІ място проект № 568329-5 на Веселин Костадинов;
ІІІ място проект № 052731-5 на Альоша Кафеджийски.

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.