Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че ще се извърши въвод във владение по ПНИ на м.”Ментеше”, з-ще кв.“Вл. Варненчик“, Община Варна - 04.09.2017 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Тодор Стоев, наследници на Мария Иванова, наследници на Станка Костадинова, наследници на Димо Димов и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ 071252ВН/09.08.17г. от Тодор Стоев – пълномощник на Иван Иванов за издаване протокол за въвод във владение на НПИ №1339, кр 4501 по плана на новообразуваните имоти на м.”Ментеше”, з-ще кв.“Вл. Варненчик“, Община Варна, одобрен със заповед №РД-1-7706/432/15.12.2003г. на Областен управител на област с административен център–Варна, че на 08.09.2017г. от 10,30 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.