Търсене
17 октомври 2011

Утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация - УСЛУГА №9142

УСЛУГА №9142

 

Утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: Чл.18, ал.2, т.1 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи; 

Необходими документи:

  • Копие от нотариален акт за имота;
  • Копие от актуална скица за имота;
  • Геодезично заснемане на имота от правоспособно лице по ЗКИР;
  • Протокол за трасиране на имота от правоспособно лице по ЗКИР или данни удостоверяващи нарушение на имота; 

Такса на административната услуга: съгласно НОАМТЦУТОВ – 50,00 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 30 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.