Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
09 октомври 2017

Обявление на дирекция "ОСИСД" за извършване на въвод във владение и издаване на протокол за НПИ №3669, к.р.403 по плана на новообразуваните имоти на С.О.м.“Боровец-юг“, землище Галата, община Варна - 09.10.2017 г.

О Б Я В А

 Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на Мария Райкова, Боян Дремджиев, Анастасия Ташкова, Любомир Стоянов, Венелин Стоянов, Сашо Стоянов, Иринка Андреева, Георги Ташков, Стамена Ташкова и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ088001ВН/25.09.2017г. от Георги Иванов Ташков за извършване на въвод във владение и издаване на протокол за НПИ №3669, к.р.403 по плана на новообразуваните имоти на С.О.м.“Боровец-юг“, землище Галата, община Варна, одобрен със Заповеди №№РД-1-7706/467/04.12.2002г., №РД-1-7706/68/11.03.2003г., че на 16.10.2017г. от 14.30 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.