Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
10 октомври 2017

Обявление на дирекция "ОСИСД" за извършване на въвод във владение и издаване на протокол за НПИ №1010, к.р.505 по плана на новообразуваните имоти на С.О.м.“Сълзица“, землище Варна, община Варна - 10.10.2017 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

  Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на Иван Иванов, наследници на Алекси Коев: Юлия Николова, Цонка Лазарова, Светлана Кирова, Алексей Алексиев и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ088018ВН/25.09.2017г. от Светлана Господинова Кирова за извършване на въвод във владение и издаване на протокол за НПИ №1010, к.р.505 по плана на новообразуваните имоти на С.О.м.“Сълзица“, землище Варна, община Варна, одобрен със Заповед №РД-11-7706-36/28.01.2011г. на Областен управител на област с административен център Варна, че на 16.10.2017г. от 16.00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.