Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
11 октомври 2017

Заповед № 354/09.10.2017 г. на Главния архитект на Община Варна за разрешаване изработване на проект за ПУП за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-446 'за учебен център' в кв. 227б по плана на 12-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Доспат“ № 49 - 11.10.2017 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.