Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
13 октомври 2017

Район "Одесос" публикува Заповед № 367/11.10.2017 г. на Главен архитект на Община Варна за допускане изработване на ПУП за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-8 (ПИ № 10135.1505.110) в кв. 448 по плана на 1-ви м.р. на гр. Варна - 13.10.2017 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.