Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че ще се извърши въвод във владение по ПНИ на С.О.м.“Траката“, землище Виница, община Варна - 16.10.2017 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на Димитра Янчева, Живка Адамова, Янчо Анчев, Анка Стоянова, Екатерин Атанасов и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ091724ВН/05.10.2017г. от Янчо Янчев - пълномощник за извършване на въвод във владение и издаване на протокол за НПИ №293, к.р.520 по плана на новообразуваните имоти на С.О.м.“Траката“, землище Виница, община Варна, одобрен със Заповед №РД-06-7706-20/24.01.2006г. на Областен управител на област с административен център Варна, че на 23.10.2017г. от 14,30 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.