Търсене
Начало » Новини
27 октомври 2017

138 стари къщи във Варна с указания за аварийно укрепване

 

138 стари къщи във Варна с указания за аварийно укрепване

138 стари сгради са получили указания за аварийно укрепване по чл 72, ал. 3 от Закона за културното наследство, съобщиха от дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“ (АГУП) в Община Варна. За 29 недвижими културни ценности са издадени заповеди от кмета на Община Варна, задължаващи собствениците да извършат в определен срок укрепителни, ремонтни и други дейности. Собствениците са на различен етап по изпълнение на предписанията и изготвяне на необходимата проектна документация. Информацията за резултатите от проверките за изпълнение на указанията периодично се предоставя на регионалния инспектор в Главна дирекция ИОКН при Министерство на културата, в чиито правомощия е да предприеме необходимите административно-наказателни действия.
През февруари 2015 г. Община Варна внесе в Министерството на културата предложения за деклариране на 157 сгради като недвижими културни ценности. До момента са извършени 4 огледа от експерти от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), които трябва да одобрят предложените сгради, уточняват от дирекция АГУП. С оглед съхраняване на старинната градска архитектура, Община Варна и ВСУ "Черноризец Храбър" проведоха  две инициативи през пролетта -архитектурно заснемане и обследване на структурата на обекти– недвижими културни ценности, в които Община Варна притежава собственост и Международен архитектурен конкурс „Реставрация и устойчиво строителство“. Представен бе пилотен проект за консервация, реставрация и устойчиво строителство на недвижимото културно наследство в централната градска част на Варна. Предмет на проектните разработки бе жилищна сграда на бул. „Приморски“ № 117. За последователните и системни усилия за опазване и реставриране на недвижимите паметници на културата във Варна Камарата на строителите връчи диплома на Община Варна по време на наградите „Златен отвес 2017“

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.