Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение по ПНИ на с.о. „Траката” и на с.о. „Телевизионна кула ” - 30.10.2017 г.

1. Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява

- Йордан Йорданов и Иван Колев от гр. Варна, и всички заинтересовани лица, че: 

По искане вх. № АУ 092372 ВН/06.10.2017г. на Община  Варна  от н-ци на Катерина Иванова е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 6074 по ПНИ на с.о. „Траката” (част от ПИ 720 и 721 по ПКП) и на 03.11.2017г. от 14.30 ч. ще се извърши въвод във владение на място.

2. Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява

- Надежда Лиснер и Тодор Черкезов от гр. Варна, и всички заинтересовани лица, че: 

По искане вх. № АУ 091937 ВН/05.10.2017г. на Община  Варна  от н-ци на Киряки Дамянова е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 343 по ПНИ на с.о. „Телевизионна кула ” (част от ПИ 108 и 111 по ПКП) и на 03.11.2017г. от 15.00 ч. ще се извърши въвод във владение на място.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.