Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че ще се извърши въвод във владение по ПНИ на м.”Боровец-север”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна - 30.10.2017 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на Тодорка Желязкова, Румяна Боюклиева, Йоланта Рачева, Илка Витанова, Екатерина Маркова, Николай Николов, Тони Петров, Меглена Ставрева-Грийн, Лукас Хоуска, Атанас Боянов, Атанас Куртев, Иван Павлов, Ивайло Павлов, Донка Петрова, Андон Андонов  и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ 108092ВН/05.12.16г. от Йоланта Рачева за издаване протокол за въвод във владение на НПИ №3237, кр 5401 по плана на новообразуваните имоти на м.”Боровец-север”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със Заповед №РД-12-7706-313/19.10.2012г. на Областен управител на област Варна, изменен със заповед №18-2670/03.04.2015г. на Началника на СГКК- гр. Варна, на 03.11.2017г. от 10,00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.