Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Община Варна на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС уведомява собствениците на поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС,попадащи в обект: „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“,район „Приморски“, район „Одесос“ и район „Младост“, гр. Варна с възложител община Варна“ - 01.11.2017 г.

ОБЩИНА ВАРНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС 

УВЕДОМЯВА

Собствениците на недвижими поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС, попадащи в  обект: „Изграждане  на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“,район „Приморски“, район „Одесос“ и  район „Младост“, гр. Варна с възложител  община Варна“, предвиждащ изграждането  на обект публична общинска собственост за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, като следва:

Идентификатор

на   имота

Адм. адрес на имота по

инд. от СГКК - Варна

Площ за

Отчуж-

даване

Собственик, съгласно

документ за собственост от

СВ и СГКК -Варна

Размер на

парично обезщетение

1.

ПИ 10135.3516.126

 и сгради

10135.3516.126.1

10135.3516.127.2

 

391 кв.м

 

55 кв.м

20 кв.м

Валентин Вълчев Вълчев и

Евгения Стоичкова Вълчева

 

Земя

171 400 лв.

 

 сгради

117 900 лв.

2.

Сгради 

10135.3516.124.1

10135.3516.124.2

 

 

Ул. „Борис Игнатов“ № 3

 

24 кв.м

26 кв.м

 

Иванка Георгиева Тодорова

Янка Тодорова Атанасова

Донка Тодорова Иванова

 

сгради

54 500 лв.

 

3.

ПИ 10135.3516.118

Сгради

10135.3516.118.1

10135.3516.118.2

10135.3516.118.3

10135.3516.118.4

10135.3516.118.5 

 

 

Ул. „Борис Игнатов“ № 6

248 кв.м

 

  18 кв.м

   64 кв.м

   37 кв.м

     4 кв.м

   22 кв.м

Минка Кирова Радева

Петър Киров Павлов

Кирил Павлов Киров

Земя

108 700 лв.

 

 сгради

118 400 лв.

4.

ПИ 10135.3516.115

Сгради 

10135.3516.115.1

10135.3516.115.2

10135.3516.115.3

 

Ул. „Борис Игнатов“ № 10

241 кв.м

 

69 кв.м

38 кв.м

17 кв.м

 

Живка Петрова Янчева

Стефан Петров Стоянов

Йорданка Петрова Стоянова

Земя

109 700 лв.

сгради

 

98 300 лв.

 

5.

Сгради 

10135.3516.105.1

10135.3516.105.2

10135.3516.105.3

10135.3516.105.4

10135.3516.105.5

10135.3516.105.6

Ул. „Борис Игнатов“ № 16А

 

22 кв.м

20 кв.м

18 кв.м

35 кв.м

48 кв.м

16 кв.м

Бойко Великов Боев

Веселина Великова Маринова

Надежда Василева Костадинова

Светлана Петрова Великова

 

сгради

 

143 600 лв.

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.