Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Община Варна на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС уведомява собствениците на поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС,попадащи в обект: „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“,район „Приморски“, район „Одесос“ и район „Младост“, гр. Варна с възложител община Варна“ - 01.11.2017 г.

ОБЩИНА ВАРНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС

УВЕДОМЯВА

Собствениците на недвижими поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС, попадащи в  обект: „Изграждане  на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“,район „Приморски“, район „Одесос“ и  район „Младост“, гр. Варна с възложител  община Варна“, предвиждащ изграждането  на обект публична общинска собственост за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, като следва: 

Идентификатор

на   имота

Адм. адрес на имота по

инд. от СГКК - Варна

Площ за

Отчуж-

даване

Собственик, съгласно

документ за собственост от

СВ и СГКК -Варна

Размер на

парично обезщетение

1.

ПИ 10135.2553.696

сгради 

10135.2553.696.1

10135.2553.696.2

 

ПИ 10135.2553.695

Сгради

10135.2553.695.1

10135.2553.695.2

10135.2553.695.3

10135.2553.695.4

10135.2553.695.5

Ул. „Бяла мура“ №25

 

 

 

 

Ул. „Бяла мура“ №23

153 кв.м

 

23 кв.м

46 кв.м

 

233 кв.м

 

12 кв.м

20 кв.м

43 кв.м

14 кв.м

30 кв.м

 

Даниел Йорданов Йорданов и

Бонка Йорданова Йорданова

Йордан

Филипов Йорданов

Филип Иванчев Петров

Диана Йорданова Филипова

Земя:

63 954 лв.

Сгради:

16 736 лв.

 

Земя:

91 336 лв.

Сгради:

65 002 лв.

2.

Сгради

10135.2553.712.1

10135.2553.712.2

Ул. „Атанас Михов“ № 2

 

48 кв.м

14 кв.м

 

 

Надежда Иванова Минева

сгради

41 213,61 лв.

3.

Сгради

10135.2553.711.1

10135.2553.711.2

10135.2553.711.3 

 

 

Ул. „Атанас Михов“ № 4

 

45 кв.м

15 кв.м

25 кв.м

Наследници на

Стоян Павлов Стоянов

сгради

56 501,28лв.

4.

Сграда  

10135.2553.698.1

 

Ул. „Струга“ № 26

 

43 кв.м

 

Евгения Стоянова Георгиева и

Наследници на

Джендо Димитров Вълков

сграда

 

25 779,60 лв.

 

5.

Сграда 

10135.2553.699.1

 

Ул. „Струга“ № 24

 

35 кв.м

Наследници на

Анастасия Дамянова Бохосян

Сграда

 

23 515 лв. 

 

6.

10135.2553.664

и сграда

10135.2553.664.1

Ул. „Бяла мура“ № 24

175 кв.м

 

53 кв.м

 

Керанка Димитрова Маринова

Цветан Николов Янакиев

Димитър Николов Янакиев

земя

73 150  лв.

 

Сграда

 

28 951 лв. 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.