Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Район "Одесос" публикува неполучено съобщениe до заинт. лицe за издадена Заповед № Г-269/20.09.2017 г. на Зам.-кмет на Община Варна за прекратяване на административното производството по заявление с рег. № АУ082635ОД/15.09.2016 г. за приемане и одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-403 „жилищно“, кв. 567а по плана на 14 м.р. на гр. Варна, ул. „Петко Ю. Тодоров“ № 57 - 01.11.2017 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.