Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
02 ноември 2017

Община Варна на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС уведомява собствениците на поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС,попадащи в обект: „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“,район „Приморски“, район „Одесос“ и район „Младост“, гр. Варна с възложител община Варна“ - 02.11.2017 г.

ОБЩИНА ВАРНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС

УВЕДОМЯВА

Собствениците на недвижими поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС, попадащи в  обект: „Изграждане  на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“,район „Приморски“, район „Одесос“ и  район „Младост“, гр. Варна с възложител  община Варна“, предвиждащ изграждането  на обект публична общинска собственост за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, като следва: 

Идентификатор

на   имота

Адм. адрес на имота по

инд. от СГКК - Варна

Площ за

Отчуж-

даване

Собственик, съгласно

документ за собственост от

СВ и СГКК -Варна

Размер на

парично обезщетение

1.

гради 

10135.2553.704.1

10135.2553.704.2

10135.2553.704.3

10135.2553.704.4

10135.2553.704.5

Ул. „Атанас Михов“ № 3

 

26 кв.м

46 кв.м

19 кв.м

6  кв.м

79 кв.м

Наследници на

Руска Георгиева Сотирова

сгради

299 457 лв.

2.

10135.2553.703

 и сгради

 

10135.2553.703.1

10135.2553.703.2

10135.2553.703.3

 

 

 

Ул. „Струга“ № 20

212  кв.м

 

 

58 кв.м

44 кв.м

22 кв.м

 

Красимира Иванова Ненова

Милчо Иванов Пеев

земя

85 340  лв.

 

сгради

 

258 245 лв.

 

3.

10135.2553.702

 и сгради

10135.2553.702.1

10135.2553.702.2

10135.2553.702.3

10135.2553.702.4

 

 

Ул. „Бяла Мура“ № 17

206 кв.м

 

48 кв.м

   5 кв.м

  18 кв.м

    7  кв.м

 

Кристиян Йорданов Кръстев

Мария Димитрова Голешова

Николай Димитров Голешов

Земя

82 930 лв.

 

 сгради

121 036 лв.

4.

ПИ 10135.2553.701

Сгради с идентификатори

10135.2553.701.1

10135.2553.701.2

10135.2553.701.3

 

Ул. „Струга“ № 22

209

 

 

17 кв.м

23 кв.м

15 кв.м

Наследници на

Петър Василев Семерджиев

Сирануш Сетрак Семерджиева

Земя

84 140 лв.

 

сгради

 

114 544 лв.

 

5.

10135.2553.700

 и сгради

 

10135.2553.700.1

10135.2553.700.2

10135.2553.700.3

 

Ул. „Бяла мура“ № 19

202  кв.м

 

19 кв.м

43 кв.м

26 кв.м

 

Бисер Стефанов Тодоров

Екатерина Стефанова Георгиева

земя

81 320  лв.

 

сгради

 

111 420 лв.

 

6.

10135.2553.697

и сгради

10135.2553.697.1

10135.2553.697.2

10135.2553.697.3

Ул. „Бяла мура“ № 21

199 кв.м

 

45 кв.м

 8 кв.м

12 кв.м

Марийка Василева Василева

Наследници на

Станка Василева Николова

 

земя

80 110  лв.

 

сгради

 

975 396 лв.

 

7.

10135.2553.1887

10135.2553.1887.1

10135.2553.1887.2

Ул. „Ружа“ № 3Б

69 кв.м

18 кв.м

  4 кв.м

 

 

Жеко Димитров Марков

Румен Димитров Марков

Янка Жекова Маркова

 

земя

27 777  лв.

сгради

 

24 868 лв.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.