Търсене
Начало » Обяви » Търгове
03 ноември 2017

Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Одесос“, ул. „Изгрев“ №1-1А - 03.11.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ 

  

В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява: 

„АГРОИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ 2013“ ЕООД

за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Одесос“, ул. „Изгрев“ №1-1А, представляващ ПИ с идентификатор 10135.1030.376, целия с площ 268 кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.1030.215, ПИ 10135.1030.227, ПИ 10135.1030.229, ПИ 10135.1030.185  и ПИ 10135.1030.223 .За имота е съставен АОС№8707/15.10.2015г.

 

 

_________________

  (ПЕТКО БОЙНОВСКИ)

  Директор на дирекция “Общинска собственост,

  икономика и стопански дейности”

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.