Търсене
Начало » Новини
03 ноември 2017

Кръгла маса за здравеопазването ще се проведе във Варна

Кръгла маса на тема „Балансиране на човешките ресурси в здравеопазването” ще се проведе в понеделник, 6-ти ноември, в Юнашкия салон от 9:00 до 13:00 ч. Организатор на събитието е дирекция „Здравеопазване“ в Община Варна. Сред участниците в проявата са д-р Галинка Павлова – зам.-председател на БЛС; проф. д-р Валентин Игнатов - изпълнителен директор на УМБАЛ “Св. Марина”; Райна Бояджиева – председател на РК на БАПЗГ – Варна; доц. Антоанета Цветкова - председател на ПК „Здравеопазване“ в Общинския съвет; доц. Емануела Мутафова - декан на факултета по Обществено здравеопазване в МУ; проф. Тодорка Костадинова – зам.-ректор на Медицинския университет; Анастасия Георгиева – директор на дирекция „Здравеопазване”, Община Варна. Предвидени са дискусии по темите „Основни аспекти на процеса на балансиране на човешките ресурси“ и обсъждане на алгоритъм за разработване на общинска здравна стратегия.

Целта на настоящата инициатива е да акцентира върху проблемите, свързани с човешкия ресурс в здравеопазването. Как да задържим медицинските специалисти в България и да накараме младите да практикуват в страната? Кръглата маса на тема: „Балансиране на човешките ресурси в здравеопазването‟ ще събере на едно място голяма част от заинтересованите страни, работещи в системата. Форумът ще даде възможност за набелязване на  приоритетните проблеми на територията на Община Варна, дефиниране на причините за тях, формулиране на конкретни предложения за разрешаването им. Ще работим за формулиране на политиките за здраве и необходимите ресурси, като първа стъпка от разработването на общинска здравна стратегия. На територията на Община Варна функционират 113 здравни кабинета в детски градини и училища, в които за живота и здравето на децата и учениците се грижат 160 медицински специалисти (лекари и медицински сестри). Работят 12 общински детски ясли, разположени в различни райони на града за деца от 1 до 3 години. Към Дирекция „Здравеопазване“ на Община Варна работят 6 здравни медиатори, които посредничат в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени групи, заяви Анастасия Георгиева – директор на дирекция „Здравеопазване”. Община Варна работи активно за подобряване на условията на труд и повишаване на мотивацията на медицинските специалисти. През 2018 г. се предвижда организиране на допълнителни обучения, които да подобрят знанията и квалификацията на здравните кадри в детското и училищно здравеопазване, допълни тя.

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.