Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Община Варна на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС уведомява собствениците на поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС,попадащи в обект: „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“,район „Приморски“, район „Одесос“ и район „Младост“, гр. Варна с възложител община Варна“ - 08.11.2017 г.

ОБЩИНА ВАРНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС

УВЕДОМЯВА

Собствениците на недвижими поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС, попадащи в  обект: „Изграждане  на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“,район „Приморски“, район „Одесос“ и  район „Младост“, гр. Варна с възложител  община Варна“, предвиждащ изграждането  на обект публична общинска собственост за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, като следва: 

Идентификатор

на   имота

Адм. адрес на имота по

инд. от СГКК - Варна

Площ за

Отчуж-

даване

Собственик, съгласно

документ за собственост от

СВ и СГКК -Варна

Размер на

парично обезщетение

1.

ПИ 10135.2553.1885

 

Ул. „Прилеп“ № 27

13 кв.м

 

 

 

Мая Владимирова Николова

 

Земя

5 239

2.

ПИ 10135.2553.846

 

Ул. „Бяла мура“ № 22

32 кв.м

 

 

 

Лъчезар Христов Павлов

Еленка Захариева Павлова

Людмила Христова Кръстева

Земя:

 12 897 лв.

 

 

3.

 

ПИ 10135.2553.662

ПИ 10135.2553.661

и сгради

10135.2553.662.1

10135.2553.661.1

10135.2553.661.2

10135.2253.661.3

10135.2553.661.4

Ул. „Бяла мура“ №26

 

152 кв.м

 228 кв.м

 

86 кв.м

 9 кв.м

 64 кв.м

 11 кв.м

 14 кв.м

 

 

Веселинка Янкова Колева,

Димитър Иванов Димитров

Иван Куртев Иванов

Земя:

61 209 лв.

 91 995 лв.

сгради

 159 322 лв.

 

141 892 лв.

4.

ПИ 10135.2553.659

Сгради

10135.2553.659.1

10135.2553.659.2

10135.2553.659.3

 

Ул. „Нов живот“ № 10

154 кв.м

 

52 кв.м

12кв.м

13 кв.м

 

 

Димитричка Живкова Борисова

Иванка Живкова  Димитрова

Борис Живков Борисов

 

Земя

62 137 лв.

 

сгради

73 081 лв.

5.

10135.2553.656

 и сгради

 

10135.2553.656.1

10135.2553.656.2

 

Ул. „Нов живот“ № 11

184  кв.м

 

18 кв.м

42 кв.м

 

Маргарита Добрева Бойкова

земя

74 242  лв.

 

сгради

 

98 839 лв.

 

6.

ПИ 10135.2553.655

и сгради

10135.2553.655.1

Ул. „Кестен“ №31

202 кв.м

 

47 кв.м

 

 

Михаил Борисов Гоцев

Земя:

81 317

 

Сгради:

100 132  лв.

7.

ПИ 10135.2553.709

Сгради

10135.2553.702.2

Ул. „Атанас Михов“ № 6

42 кв.м

 

23кв.м

Петър Петков Иринкин

 

Земя:

16 938

сгради

11 611 лв.

 

ОБЩИНА ВАРНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС

УВЕДОМЯВА

Собствениците на недвижими поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС, попадащи в  обект: „Изграждане  на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“,район „Приморски“, район „Одесос“ и  район „Младост“, гр. Варна с възложител  община Варна“, предвиждащ изграждането  на обект публична общинска собственост за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, като следва: 

Идентификатор

на   имота

Адм. адрес на имота по

инд. от СГКК - Варна

Площ за

Отчуж-

даване

Собственик, съгласно

документ за собственост от

СВ и СГКК -Варна

Размер на

парично обезщетение

1.

ПИ 10135.3513.354

сгради 

10135.3513.354.1

10135.3513.354.2

10135.3513.354.3

10135.3513.354.4

Ул. „Струга“ № 66

195 кв.м

 

15 кв.м

 11 кв.м

 59 кв.м

 11 кв.м

 

 

Живко Иванов Желязков и

Ели Кръстева Йорданова

 

Земя

80 960  лв

 

 

сгради

62 110 лв.

2.

ПИ 10135.3513.353

и сгради

10135.3513.353.4

10135.3513.353.5

10135.3513.353.6 

Ул. „Чинар“ № 14

60 кв.м

 

5 кв.м

12 кв.м

9 кв.м

 

 

Катя Костадинова Георгиева

Костадин Жеков Костов

Паунка Николова Пенчева

Земя:

 19 780 лв.

 

сгради

 

5 570 лв.

 

3.

ПИ 10135.3513.1805

и сгради

10135.3513.1805.2

10135.3513.1805.3

Ул. „Атанас Томов“ № 4

27 кв.м

 

32  кв.м

27 кв.м

 

 

Василка Димитрова Димова

Николай Богомилов Цонев

Стоян Богомилов Цонев

Петранка Николова Иванова

„Ниел“ ЕООД

 

Земя:

8 900 лв.

 

 сгради

 31 730 лв.

4.

Сгради

10135.3513.356.1

10135.3513.356.2

 

Ул. „Струга“ № 64

 

2 кв.м

59 кв.м

Димитър Николов Райчев

 

сгради

 

29 880 лв

5.

10135.3513.359

 и сгради

 

10135.3513.359.1

10135.3513.359.2

10135.3513.359.3

10135.3513.359.4

10135.3513.359.5

10135.3513.359.6

Ул. „Струга“ № 62

245  кв.м

 

16 кв.м

60 кв.м

  4 кв.м

  5 кв.м

 44 кв.м

  17 кв.м

 

Никола Димитров Илиев

Иванка Димитрова Иванова

Тихомир Николов Илиев

земя

101 720  лв.

 

сгради

 

82 690 лв.

 

6.

ПИ 10135.3513.355

Ул. „Чинар“ № 16

11 кв.м

 

„Ники инвест“ ЕООД,

Анна Панос Зиракян

Кристина Георгиева Христова – Атанасова

Венелин Венциславов Миланов

Миглена Кръстева Димитрова

Жасмина Иванова Миланова

Силвия Василева Иванова

Стефан Томов Томов

 

Сгради:

3 630  лв.

7.

Сгради

10135.3513.361.1

10135.3513.360.4 

Ул. „Струга“ № 60

 

47  кв.м

 54 кв.м

Наследници на

Станка Костадинова недева

 

 

сгради

39 480  лв.

            На основание чл.62, ал.2 от Административнопроцесуалният кодекс, във връзка с допусната явна фактическа грешка при изписване на пазарната стойност на сградите по обявление за недвижим имот находящ се в гр. Варна, ул. Бяла мура“ 21, да се чете:

1.

10135.2553.697

и сгради

10135.2553.697.1

10135.2553.697.2

10135.2553.697.3

Ул. „Бяла мура“ № 21

199 кв.м

 

45 кв.м

 8 кв.м

12 кв.м

Марийка Василева Василева

Наследници на

Станка Василева Николова

 

земя

80 110  лв.

 

сгради

 

107 764 лв.

 

ОБЩИНА ВАРНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС

УВЕДОМЯВА

Собствениците на недвижими поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС, попадащи в  обект: „Изграждане  на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“,район „Приморски“, район „Одесос“ и  район „Младост“, гр. Варна с възложител  община Варна“, предвиждащ изграждането  на обект публична общинска собственост за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, като следва: 

Идентификатор

на   имота

Адм. адрес на имота по

инд. от СГКК - Варна

Площ за

Отчуж-

даване

Собственик, съгласно

документ за собственост от

СВ и СГКК -Варна

Размер на

парично обезщетение

1.

ПИ 10135.2553.728

сгради 

10135.2553.728.1

10135.2553.728.2

10135.2553.728.3

10135.2553.728.4

10135.2553.728.5

Ул. „Струга“ № 2

282 кв.м

 

21 кв.м

 7 кв.м

 5кв.м

 46кв.м

 46кв.м

 

Величка Великова Радева

Иванка Йорданова Петрова

 

Земя

113 523 лв

 

 

сгради

157 796 лв.

2.

Сгради  

10135.2553.726.1

10135.2553.726.2

10135.2553.726.3

10135.2553.726.4

10135.2553.726.5

10135.2553.726.6

10135.2553.726.8 

Ул. „Струга“ № 4

 

19 кв.м

27 кв.м

  8 кв.м

  8 кв.м

   4 кв.м

50 кв.м

  9 кв.м

Темелко Димитрова Ризов

Стана Железова Ризова

 

сгради

 

215 560 лв.

 

3.

Сгради с 

10135.2553.724.1

10135.2553.724.2

 

Ул. „Струга“ № 6

 

46 кв.м

  27 кв.м

 

Наследници на

Георги Иванов Георгиев

Мара Стоянова Георгиева

 

 сгради

 

125 191 лв.

4.

Сгради

 

10135.2553.722.1

10135.2553.722.2

Ул. „Струга“ № 8

 

 

23 кв.м

42 кв.м

 

Наследници на

Михаил Георгиев Мирчев

 

сгради

 

126 591 лв.

5.

ПИ 10135.2553.720

 и сгради

 

10135.2553.720.1

10135.2553.720.2

 

Ул. „Струга“ № 10

214  кв.м

 

13 кв.м

27 кв.м

 

Бисер Стефанов Тодоров

Екатерина Стефанова Георгиева

Земя

 

86 242  лв.

 

сгради

 

58 750 лв.

 

6.

Сгради 

10135.2553.714.1

10135.2553.714.2

10135.2553.714.3

Ул. „Струга“ № 16

 

12 кв.м

63 кв.м

10 кв.м

Наследници на

Георги Николов Майсторов

 

 

сгради

 

176 809 лв.

7.

Сгради 

10135.2553.707.1

10135.2553.707.2

10135.2553.707.3

Ул. „Струга“ № 18б

 

24 кв.м

29кв.м

8 кв.м

Емилия Димитрова Панайотова,

Тодора и Венелин

Димитров Панайотов

 

 

сгради

 

69 589 лв.

8.

Сгради 

10135.2553.706.1

10135.2553.706.2

10135.2553.706.3

Ул. „Струга“ № 18

 

46,15 кв.м

13 кв.м

16 кв.м

Димка Великова Славова

 

 

сгради

 

126 901 лв.

9.

 

Сгради 

10135.2553.705.1

10135.2553.705.2

10135.2553.705.3

Ул. „Атанас Михов“ № 1

47 кв.м

40 кв.м

  8 кв.м

14 кв.м

Наследници на

Иван Александров Йордакиев

Емилия Николаева Русева

 

 

 

сгради

58 975 лв.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.