Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обява на дирекция АГУП до съсобственици в имот 10135.1508.217, бул. „Цар освободител“ №9 и до СЕРГЕЙ УЛЯНОВ, собственик на имот 10135.1508.218, бул. „Цар Осовободител“ №7 за комплексен проект за инвестиционна инициатива - 09.11.2017 г.

Обявления за одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива до „АВМОР – ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ“ ООД, НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ, МАЯ САВОВА ВЪЛКОВА, ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА, ВАЛЕРИЙ ВОЛЬСЬКИЙ, СОФИЯ ВЪЛЧЕВА ПЕТРОВА, ДОРКА ПЕТРОВА КУНЧЕВА, СУЛТАНКА НИКОЛОВА РАДЕВА, ДИМИТЪР АСЕНОВ ХАРИЗАНОВ, „КОМТРАНС – Ж“ ООД, „ВИ ЕНД ВИ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ“ ЕООД и ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА, съсобственици в имот 10135.1508.217, бул. „Цар освободител“ №9, и  до СЕРГЕЙ ГРИГОРИЕВ УЛЯНОВ, собственик на имот 10135.1508.218, бул. „Цар Осовободител“ №7.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.