Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че ще се извърши въвод във владение по ПНИ на С.О. „Ментеше“, землище кв. „Владислав Варненчик“, община Варна - 14.11.2017 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция „ОСИСД“, при Община Варна обявява на: Недялка Ангелова, Албена Николова, Атанас Стоянов, Калоян Кирилов и Самуил Кирилов- н-ците на Атанас Атанасов, Атанас Михайлов  и всички заинтересовани лица, че по заявление рег. № АУ 067119ВН/ 28.07.2017 г. от Недялка Ангелова, за издаване на протокол за въвод във владение в НПИ № 1639 по ПНИ на С.О. „Ментеше“, землище кв. „Владислав Варненчик“, община Варна, одобрен със Заповед №РД-01-7706-432/ 15.12.2003г. на Областен управител на Област с административен център гр. Варна, изменен със Заповед № КД-14-03-387/ 10.02.2014 г. на Началника на СГКК- гр.Варна, на 23.11.2017 г. от 10.30 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.