Търсене
Начало » Новини
17 ноември 2017

Съобщение на дирекция „Местни данъци и такси” във връзка със сроковете и местата за плащане на данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства

Срокът за заплащане на втора вноска за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства изтече в края на месец октомври. За непогасените в срок задължения се начислява лихва, напомнят от дирекция „Местни данъци“ към Община Варна.

Местата за плащане са:
1.   На касите на дирекция „Местни данъци и такси” 
- бул.”Сливница” № 191 /сградата на Изчислителен център/ - 09.00 ч.- 17.30 ч
- бул.”Генерал Колев” № 92 /район „Приморски“/ - 09.00 ч.- 17.30 ч 
- площад „Мусала” – „Информационен център“ - 09.00 ч.- 12.30 ч.  и 13.30 ч. - 17.00 ч.
2.   На касите  на „Информационно обслужване” АД клон Варна
-  Маркет Варна ул. "Иван Срацимир" № 2 (Колхозен пазар) - 08.30 ч.-12.30ч.; 13.00 ч.-16.30 ч.
-  Оборище ул. "Оборище" №13а (вход от бул. "Сливница") безкасово плащане - 08.00 ч.-16.30 ч.
-  Чаталджа ул. "Печ" № 1 (пазар Чаталджа) - безкасово плащане - 08.00 ч.-16.30 ч.
-  ВиК  ул. “Прилеп” 33 - 08.00 ч.-12.30 ч. 13.00 ч.-16.30 ч. 
-  Офис „Веолия Енерджи Варна“, ул. “Ян Хуниади” 7 - 08.00 ч.-12.30 ч. 13.00 ч.-16.30 ч.
-  Е регион ул. “Съборни” 15 (срещу Стоматология) - 08.00 ч.-12.30 ч. 13.00 ч.-16.30 ч.
-  Аспарухово -Сграда Район Аспарухово - 08.00 ч.-12.30 ч. 13.00 ч.-16.00 ч.
- Община Варна Бул. “8-ми приморски полк” 43 (Информационен център Община Варна) - 08.30 ч.-12.30 ч. 13.00 ч.-16.00 ч.
3.    Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна
 „Централна кооперативна банка“ АД-клон Варна
      IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00
      BIC:CECBBGSF
                                                               Код за вид плащане
      Патентен данък                                     44 14 00
      Данък върху недвижимите имоти        44 21 00
      Такса за битови отпадъци                    44 24 00 
      Данък върху превозните средства       44 23 00
      Туристически данък
                              44 28 00      
4. В офисите на Изипей АД. 
5. По Интернет, чрез www.ePay.bg http://www.ePay.bg
6. В офиси на ЦКБ АД – клон Варна
7. В офиси на Банка ДСК
8. В клонове на Български пощи
9. В офиси на банка Пиреос
10. "Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП" със следния линк https://inetdec.nra.bg/ 
11. През онлайн платформата на www.transcrd.bg за притежателите на кредитни карти транскарт
Информация за размера на задълженията, гражданите могат да получат на гише „Информация” в дирекция "Местни данъци”,  бул. ”Сливница”, No 191, на телефон 052/820-905, както и на следните интернет страници www.varna.bg, www.nap.bg, www.epay.bg.
 

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.