Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Община Варна на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС уведомява собствениците на поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС,попадащи в обект: „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“,район „Приморски“, район „Одесос“ и район „Младост“, гр. Варна с възложител община Варна“ - 21.11.2017 г.

ОБЩИНА ВАРНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС

УВЕДОМЯВА

Собствениците на недвижими поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС, попадащи в  обект: „Изграждане  на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“,район „Приморски“, район „Одесос“ и  район „Младост“, гр. Варна с възложител  община Варна“, предвиждащ изграждането  на обект публична общинска собственост за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, като следва: 

Идентификатор

на   имота

Адм. адрес на имота по

инд. от СГКК - Варна

Площ за

Отчуж-

даване

Собственик, съгласно

документ за собственост от

СВ и СГКК -Варна

Размер на

парично обезщетение

1.

ПИ 10135.3513.1835

Ул. „Струга“ № 58

161 кв.м

 

 

Николай Тодоров Славов

„СИТИ ХОУМ“ ЕООД

 

земя

64 813 лв.

2.

Сгради 

10135.3513.368.1

10135.3513.368.2

10135.3513.368.3

10135.3513.368.4

Ул. „Струга“ № 56А

 

10 кв.м

 6 кв.м

 24 кв.м

  3 кв.м

 

Сава Събев Тодоров

 

 

сгради

 67 256 лв.

3.

Сгради

10135.3513.369.1

10135.3513.369.3

 

 

Ул. „Струга“ № 56

 

 

34 кв.м

  5 кв.м

Николай Атанасов Колев

Атанас Колев Димов

 

сгради

 50 826  лв.

4.

Сгради

10135.3513.370.1

10135.3513.370.2

10135.3513.370.3

10135.3513.370.4

Ул. „Магнолия“ № 1

 

9 кв.м

46 кв.м

20 кв.м

  9 кв.м

 

Георги Тодоров Георгиев

Йовчев Георгиев Стоилов

 

 

сгради

 82 703  лв.

5.

ПИ 10135.3513.376

Сгради

10135.3513.376.1

10135.3513.376.2

10135.3513.376.3

10135.3513.370.4

Ул. „Магнолия“ № 2

146 кв.м

81кв.м

20 кв.м

29 кв.м

80 кв.м

 

Николина Янакиева Жекова

Апостол Димитров Жеков

Марияна Апостолова Янева

Земя:

58 774 лв.

 

сгради

281 197 лв.

6.

ПИ 10135.3513.380

Сгради

10135.3513.380.1

10135.3513.380.2

10135.3513.380.3

Ул. „Струга“ № 52

188 кв.м

63кв.м

21 кв.м

27 кв.м

 

Колю Димитров Пеев

Илияна Димитрова Костадинова

Веселин Димитров Пеев

Мая Колева Димитрова

Тодор Димитров Пеев

Земя

 64 410 лв.

 

 

сгради

 109 508 лв.

7.

Сгради

10135.3513.391.3

10135.3513.391.4

Ул. „Георги Сотиров“№3А“

 

43 кв.м

24 кв.м

 

 

 

Жасмина Войнова Траянова,

Илиян Войнов Траянов

Митко Желязков Георгиев

 

сгради

 79 943 лв.

 

 

ОБЩИНА ВАРНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС

УВЕДОМЯВА

Собствениците на недвижими поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС, попадащи в  обект: „Изграждане  на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“,район „Приморски“, район „Одесос“ и  район „Младост“, гр. Варна с възложител  община Варна“, предвиждащ изграждането  на обект публична общинска собственост за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, като следва: 

Идентификатор

на   имота

Адм. адрес на имота по

инд. от СГКК - Варна

Площ за

Отчуж-

даване

Собственик, съгласно

документ за собственост от

СВ и СГКК -Варна

Размер на

парично обезщетение

1.

10135.52.562

Ул. Доброволци“

2032

Димитър Костадинов Димитров

„Димов Фамилия“ ООД

Наследници на

Владимир Наков Митов

 

Земя

 

345 400 лв.

2.

Сгради

10135.2553.722.1

10135.2553.722.2

10135.2553.722.3

Ул. „Струга“ № 8

 

23 кв.м

42 кв.м

30 кв.м

наследници на

Михаил Георгиев Мирчев

 

Сгради

126 591 лв.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.