Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
23 ноември 2017

Съобщения на дирекция "ОСИСД" за започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 6069 по ПНИ на с.о. „Траката” - 23.11.2017 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

- Димитър Куртев, Димитър Пешев, Янка Костадинова, Иван Иванов, Георги Иванов, Керанка Иванова, Павлина Александрова, Анка Върбанова от гр. Варна и всички заинтересовани лица, че: 

По искане вх. № АУ 101776 ВН/06.11.2017г. на Община  Варна от н-ци на Костадин Стоянов е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 6069 по ПНИ на с.о. „Траката” и на 04.12.2017г. от 14.30 ч. ще се извърши въвод във владение на място.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.