Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция АГУП, че e изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на м-ст "Бостан тарла", землище на с. Тополи, Община Варна - 28.11.2017 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.